Personeelwetenschappen

Personeelwetenschappen / Human Resource Studies
Het idee voor de studie personeelwetenschappen ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Begin jaren tachtig kwam de toenmalige voorzitter van het College van Bestuur van wat nu de Universiteit van Tilburg is, Mr. R.J.S.M. van Straaten, met het initiatief om de studie Personeelwetenschappen op te zetten. Als projectleider werd in 1983 Prof. dr. J.J.J. van Dijck aangetrokken en met een voorbereidingsgroep heeft men toen enkele business schools in het buitenland bezocht. Alleen Zweden bleek een gespecialiseerde studie op het gebied van personeelwetenschappen te hebben.

In het studiejaar 1986/1987 begon het eerste groepje studenten aan de opleiding Personeelwetenschappen. Aanvankelijk was dit een ‘kopstudie’, men kon de studie gaan volgen na de Propedeuse Rechten of Psychologie. Na een aantal jaar veranderde dit in een volledige studie Personeelwetenschappen, met een Propedeuse en een Doctoraalfase. Sinds 2002 is dit veranderd in de bacheloropleiding Personeelwetenschappen, en de Masteropleiding Human Resource studies. In de bacheloropleiding staat een wetenschappelijke benadering van vraagstukken op het gebied van mens – arbeid –organisatie centraal. Deze vraagstukken hebben betrekking op de instroom, inzetbaarheid, ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel. Maar ook op de manier waarop mensen met elkaar in een organisatie omgaan en meer en meer op de afstemming van het personeelsbeleid op de strategie van de organisatie. Het hoofddoel van de opleiding is om studenten een wetenschappelijke denkwijze en attitude bij te brengen. De opleiding leert studenten om HRM vraagstukken analytisch te benaderen. Juist deze wetenschappelijke benadering onderscheidt de opleiding Personeelwetenschappen van de talloze beroepsopleidingen op het vakgebied. Er ligt een sterk accent op het zelfstandig leren doen van onderzoek, het bestuderen en bediscussiĆ«ren van internationale wetenschappelijke literatuur en een reflectie op de wetenschapspraktijk.

De Master Human Resource studies is het logische vervolg op de bachelor Personeelwetenschappen, maar kan ook met een vergelijkbaar bachelordiploma gevolgd worden. Deze Master leidt studenten op tot wetenschappelijk geschoolde Human Resource professionals. De rode draad in deze master is de voortdurende confrontatie met wetenschappelijk onderzoek en het analyseren van HRM vraagstukken. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor strategisch HRM, human resource development, management van diversiteit, de economische waardering van menselijk kapitaal en de methodologie van HR studies. Voor meer informatie over de studie kan men terecht op de website.

De studies Personeelwetenschappen en Human Resource Studies worden verzorgd door het departement Personeelwetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Dit departement wordt voorgezeten door professor dr. Jaap Paauwe, en bestaat uit een aantal hoogleraren, universitaire docenten en promovendi die zowel het opleidingsprogramma als een onderzoeksprogramma realiseren. Output heeft regelmatig contact met het departement om zo haar leden op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen in het vakgebied. Voor meer informatie over het departement Personeelwetenschappen kan men terecht op de website.