INCOM

INCOM
The INCOM is an internal competition between committees of INPUT. Every committee will battle to earn points for the INCOM through different activities. The standard rules are explaind below, but every year some rules are added or deleted. So, for more information you can ask our coordinator, Doran Doedens. 
So for every active member: go out there and make your committee proud!

Rules INCOM
Attending activities
When an entire committee is present at an activity they win 5 points for the INCOM. When at least three members of the committee are present you earn 3 points.
Who's PUT IN 
Twice a month there will be a new 'Who's PUT IN?' in the membermail. This could be a rebus, a quote, a photo, etc. These items will relate to the members and activities that were held in the last two weeks. The one that emails the correct answer first, will get the points. The right answer is 2 points worth.
Most original committee meets board snack
This year we will host a drink for each committee. Every committee has the chance to make a snack linked to a certain theme. The best snack wins 5 points, number 2 wins 4 points and number 3 wins 3 points.
Clothing
When people wear their committee clothing to other activities they get 1 point for each person wearing the clothes.
Monthly Challenge
Every month committees can make something up to impress the board to score INCOM points. This year every month will be linked to a theme. All committees can decide for themselves how they are going to use this theme in the challenge. The monthly challenge including theme will be 5 points worth for the committee with the most original idea, 4 points for second place and 3 points for third place.
Best committee picture
The board will pick some attributes for the committee to take a picture with. The most original committee will win 3 points, the second one 2 points and the third one 1 point.

------

INCOM
De INCOM is de interne competitie tussen alle commissies van INPUT. De commissies kunnen punten verdienen door verschillende activiteiten, zoals hieronder vermeld in de spelregels die jaarlijks terugkomen. Ook worden er elk jaar nieuwe regels bedacht, vraag daar dit jaar vooral naar bij de coordinator, Doran Doedens. 
Dus voor alle actieve leden, scoor die punten, ga de strijd aan en maak je commissie trots!

Spelregels INCOM
Deelnemen activiteit
Bij het deelnemen aan een activiteit kun je als commissie punten verdienen voor de INCOM. Bij aanwezigheid van je hele commissie verdien je 5 punten voor het klassement. Bij aanwezigheid van minimaal 3 commissieleden ontvang je 3 punten voor het klassement.
Who's PUT IN 
Twee keer per maand zal er via de mail een nieuwe ‘who is put in?’ verschijnen. Er kan sprake zijn van een rebus, een quote, een foto, etc. Deze items zullen betrekking hebben op de leden en de activiteiten die in die twee weken hebben plaatsgevonden. De punten worden toegekend aan degene die als eerste het goede antwoord terugmailt naar het bestuur. Het goede antwoord is 2 punten waard.
Origineelste commissie meets bestuur hapje 
Dit jaar hebben we voor iedere commissie een borrelavond gepland. Hier krijgt de commissie de kans om iets te maken binnen een thema. De commissie die het lekkerste of leukste hapje heeft gemaakt, verdient 5 punten voor de INCOM. Nummer 2 verdient 4 punten en nummer 3 verdient 3 punten.
Kleding
Als mensen van een commissie op andere activiteiten hun commissiekleding aandoen krijgen ze daar 1 punt per persoon voor.
Maandelijkse challenge 
Elke maand mogen commissies iets verzinnen om indruk te maken op het bestuur om INCOM punten te scoren. Dit jaar zal er elke maand een thema aan verbonden zijn. Alle commissies mogen zelf bedenken hoe ze invulling zullen geven aan deze challenge, er moet alleen wel rekening met het thema gehouden worden. De maandelijkse challenge inclusief thema zal 5 punten opleveren voor de commissie met het meest originele idee, 4 punten voor de tweede plaats en 3 punten voor de derde plaats.
Leukste commissiefoto 
Het bestuur kiest attributen uit voor elke commissie waarmee ze op de foto moeten. De meest originele commissie verdient 3 punten, de tweede plek krijgt 2 punten en de derde plek 1 punt.