HR Challenge committee

HR Challenge committee
A committee in which you and your committee members challenge each other to come up with, develop and organize an interactive seminar/workshop together. The goal is to challenge the students in the field of HR. You are completely free to come up with ideas about where the HR Challenge day should be about, where it will take place, what the activities will be etc. Would you like to develop and challenge yourself and other people in the field of HR? Join the HR Challenge committee!

-----

HR Challenge commissie

Een commissie waarin jij en jouw commissieleden elkaar uitdagen om samen een compleet interactieve seminar/workshop te bedenken, ontwikkelen, organiseren en te geven aan studenten en ze uit te dagen op het gebied van HR. Jullie worden helemaal vrij gelaten in waar de HR Challenge dag (of dagdeel) over zal gaan, waar die plaats vindt, hoe de activiteiten en een mogelijke casus er uit zal komen te zien enz. Wil jij jezelf, maar ook anderen graag ontwikkelen, uitdagen en je creativiteit optimaal benutten, word dan lid van de HR Challenge commissie.