Career committee

Career committee
The Career committee is a new committee that combines the acquisition and practice committee. This committee supports the CEA with the cold acquisiton for the association. This commissie also tries to visualize what HR means in practice and offers opportunities to make contact with multiple companies.
This committee will organize four activities. This includes an HR-network event, two company visits and a workshop. During the network event you can talk to different organizations, which are familiar or unfamiliar for you and where maybe your future lies. During a company visit a student can accompany an employee, to broaden the knowledge of the student. Are you interested in making a connection between companies and students? Then this is the committee for you! 

-----

Carrièrecommissie
De Carrière Commissie is een nieuwe commissie die de acquisitie- en de praktijkcommissie samenvoegt. Deze commissie biedt ondersteuning aan de CEB bij de koude acquisitie voor de vereniging. Daarnaast probeert deze commissie een beeld creëren over wat HR inhoudt in de praktijk en mogelijkheden te bieden om contacten op te bouwen met organisaties.
Deze commissie zal vier activiteiten organiseren. Hieronder vallen een HR-netwerkborrel, 2 bedrijfsbezoeken en een workshop. Op de borrel kun je gaan netwerken met bedrijven, die voor jou bekend of nog onbekend zijn en waar misschien al je interesse ligt voor een stage of eventuele baan. Bij de bedrijfsbezoeken kan een student meelopen met een bedrijf, waardoor het blikveld van de student vergroot wordt. Vind jij het leuk om een brug te slaan tussen bedrijven en studenten? Dan is deze commissie echt iets voor jou!