Welcome to the webpage of INPUT and Output

 

LEDEN: Zoals jullie allemaal weten is het dit jaar tijd voor het 6e lustrum van INPUT. Wil jij geen enkele activiteit in de lustrumweek missen? Zorg dan dat je nu nog een passe partout besteld via onderstaande link: 
Ben er snel bij want er zijn er nog maar een aantal beschikbaar! 
----
MEMBERS: As you all know, the sixth lustrum of INPUT will take place this year. Do you not want to miss out on any of the activities in the lustrum week? Make sure that you order a lustrum passe partout through the following link, since there are only a few places left: 
 
INPUT is de studievereniging voor bachelorstudenten Personeelwetenschappen en voor de master-opleiding Human Resource Studies aan Tilburg University.
----
INPUT is the studyassociation for bachelor and master students of Human Resource Studies at Tilburg University. 
 

Output is de Alumnivereniging voor oud-studenten Personeelwetenschappen en Human Resource Studies en andere HR professionals.

Alumnivereniging Output, heeft als doel het samenbrengen van HR professionals, zowel voor kennisdeling als voor het informele netwerken. Op de website vind je onder andere:

- Meer info over wie we zijn

- Wat we doen en wat we organiseren

- Hoe je lid kunt worden